Turystyka odpowiedzialna vs. zrównoważona, czyli w czym tkwi różnica?

Pytanie podstawowe – jaka jest różnica pomiędzy turystyką odpowiedzialną a turystyką zrównoważoną? Istnieje wiele definicji jednej i drugiej, ale powołując się na oficjalne dokumenty Międzynarodowej Organizacji Turystycznej, można w skrócie powiedzieć, że:

Turystyka_odpowiedzialna_vs_zrownowazona

Turystyka zrównoważona to turystyka, która prowadzi do zarządzania wszystkimi zasobami w taki sposób, aby spełnione były potrzeby ekonomiczne, społeczne i estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu integralności kulturowej, różnorodności biologicznej, systemów podtrzymywania życia oraz nie zaburzając kluczowych procesów ekologicznych.

Turystyka odpowiedzialna to turystyka, która ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej, kulturowej, ekonomicznej i środowiskowej, co oznacza minimalizację negatywnych wpływów turystyki i podkreślanie tych pozytywnych (np. zwiększanie miejsc pracy, zachowanie dziedzictwa kulturowego, zapewnienie różnorodności biologicznej, ma wpływ na podwyższenie ogólnego dobrobytu lokalnych społeczności).

W obydwu przypadkach głównym celem jest zrównoważony rozwój. Na czym więc polega różnica? Można powiedzieć, że termin „zrównoważona turystyka” odnosi się do ogólnej kondycji sektora turystycznego, natomiast „odpowiedzialna turystyka” odwołuje się do postaw i konkretnych zachowań wszystkich zaangażowanych stron. Terminologiczne przejście od zrównoważonej do odpowiedzialnej turystyki wynika między innymi z tego, że mówiąc „tak, zrównoważony rozwój i zrównoważona turystyka są ważne” – niewiele się zmienia. Natomiast jeśli powiemy „to my jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie turystyki i zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, faktycznie sprawy przesuwają się do przodu.

Różne instytucje podchodzą do tematu inaczej i używają innych terminów i definicji, natomiast najczęściej wszystkim chodzi o to samo – sprawienie, by turystyka miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, kulturę, ekonomię i społeczeństwo, zarówno od strony organizatorów, turystów jak i społeczności przyjmujących. Do dzieła!:)

1 comment for “Turystyka odpowiedzialna vs. zrównoważona, czyli w czym tkwi różnica?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ pięć = 9