Hotelarze, bycie „zielonym” się opłaca! Wnioski po Cornell Hospitality Research Summit

Istnieje już sporo „zielonych” hoteli a jeszcze więcej powstaje. Klienci natomiast, mimo że coraz częściej zwracają uwagę, a wręcz oczekują od miejsc noclegowych działań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem, im samym daleko jest do bycia odpowiedzialnymi turystami. Podczas spotkania Cornell Hospitality Research Summit w październiku 2010 roku dyskutowano o tym, że hotele powinny wprowadzać w życie „zielone” praktyki nie ze względu na wymagania konsumenckie, ale po prostu dlatego, że bycie „zielonym” się opłaca. Kilka ciekawych kwestii poruszonych podczas konferencji:

Chrs_bycie_zielonym_sie_oplaca

Zrównoważony rozwój nie dotyczy tylko kwestii środowiska naturalnego – chodzi również o zachowanie lokalnych kultur. Branża noclegowa musi być odpowiedzialna społecznie, przestrzegając prawa człowieka i promując godne warunki pracy. Odpowiedzialność za zachowanie lokalnej kultury wynika też z tego prostego faktu, że to właśnie kultura stanowi o unikalności danej lokalizacji a turyści gotowi są pokonać tysiące kilometrów, żeby ją poznać. Jak stwierdził jeden z mówców, Sebastian Escarrer - Zrównoważony rozwój nie jest programem, ale powinien stać się DNA kultury korporacyjnej, wartości i strategii w sektorze turystycznym. Turystyka, w tym hotelarstwo, ma ciągnąć za sobą pozytywny rozwój. Na przykładzie sieci luksusowych hoteli z Jumeirah Group, pokazane było, że hotele naprawdę mogą wspierać lokalną kulturę, poprzez angażowanie mieszkańców w swoje działania. Goście hotelu korzystają na tym, bowiem mają okazję lepiej poznać lokalną kulturę.  

Zrównoważony rozwój to nie akcja charytatywna. Dla przykładu, oszczędność energii powinna być częścią modelu biznesowego. Istotna jest też budowa i architektura hotelu i jego pomieszczeń, które przez samą swoją konstrukcję i organizację powinny wspierać zrównoważony rozwój. Nie powinno to negatywnie wpływać na doświadczenie gości przebywających w hotelu, bez względu na to czy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem czy też nie. Prostym do wdrożenia przykładem jest zastąpieniem mini baru zaparzaczem do kawy i produkowanymi lokalnie wyrobami cukierniczo-piekarniczymi. Wielokrotnie też, planując budowę hotelu, można znacząco ograniczyć jego powierzchnię gospodarczą/dodatkową, co w żaden sposób nie obniży jego standardu a tylko pozwoli na zaoszczędzenie energii i pieniędzy.

Jednym z większych wyzwań zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie jest możliwość i sposób jego pomiaru oraz benchmarking, a co za tym idzie, brak jasnych standardów dla branży. Zaproponowano wprowadzenie indeksu zrównoważonego rozwoju, na który składać by się miał czynnik behawioralny (czyli ilość gości i aktywności takich jak pranie, prasowanie, itp.) oraz czynnik operacyjny (wynikający z konstrukcji hotelu i sposobu jego zarządzania).

Hotele powinny ograniczać emisję dwutlenku węgla poprzez wprowadzanie najnowszych technologii, zgodnych ze standardami LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Zarządzanie energią zajmuje sporą część strategii zrównoważonego rozwoju. Problem z energią na pewno nie zniknie, a wręcz przeciwnie: trzeba szybko znaleźć sposób na wyprodukowanie wystarczającej ilości energii przy ograniczeniu emisji Co2 o połowę. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie ilości wytwarzanej energii odnawialnej przy jednoczesnym ograniczeniu jej ogólnego zużycia.  Odpowiednie zarządzanie energią powinno być podstawą dla każdego hotelu, a nie tylko tych największych. Istnieją już pewne badania i plany konstruowania energo-oszczędnych pokoi hotelowych, tak, aby goście nie odczuli pogorszenia się jego standardu.

Zrównoważony rozwój powinien być zintegrowany z modele biznesowym i całościową strategią hotelu (a nie objawiać się pojedynczymi działaniami na rzecz ograniczenia zużycia energii czy recyklingu) i angażowaćzarówno pracowników jak i gości. Pamiętajmy jednak, że we wszystkich działaniach musi być zachowany balans. Goście wcale nie chcą być za bardzo edukowani na temat zrównoważonego rozwoju i bycia odpowiedzialnym, ani też nie wybiorą na swój pobyt hotelu „najbardziej zielonego jak to tylko możliwe”. Idee zrównoważonego rozwoju należy wdrażać w spsób inteligentny, dostosowany do potrzeb i realiów danego hotelu.

Zrównoważony rozwój jest również gigantycznym wyzwaniem dla branży restauracyjnej. Mimo, iż ponad połowa restauracji uważa wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju jako strategiczną decyzję, wciąż wiąże się to z dużymi finansowymi inwestycjami.

Goście hotelowi coraz częściej chcą wiedzieć skąd pochodzą spożywane przez nich produkty, w jaki sposób były dostarczone i w jaki sposób przerabiane. Dodatkowo, zwiększa się ilość osób chcących zdrowo się odżywiać. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie lokalnych, świeżych produktów, a z drugiej, zmniejszenie podawanych porcji. Jak wynika z badań, wprowadzenie do menu świeżych produktów, zdecydowanie przyciąga konsumentów.

Podczas Cornell Hospitality Research Summit zainaugurowano także nagrody Hospitality Research in Practice Award, których celem jest wyróżnienie innowacji biznesowych wdrożonych w branży hotelowo-restauracyjnej. Jednym z wyróżnionych praktyk było wprowadzenie przez sieć hoteli Wyndham ubrań pracowniczych z przetworzonego poliestru, dzięki którym udało się uratować prawie 70 tysięcy zużytych plastikowych butelek od leżenia na śmietniskach. A dodatkowo, przy produkcji ubrań z tego materiału, zużyto o 33% mniej energii i ograniczono o 47% emisję dwutlenku węgla, niż przy tradycyjnej produkcji.

Pełen raport z konferencji można pobrać ze strony The Center for Hospitality Research po bezłatnym zalogowaniu się.

1 comment for “Hotelarze, bycie „zielonym” się opłaca! Wnioski po Cornell Hospitality Research Summit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 2 = dziesięć