ONZ: Inwestycja w zrównoważoną turystykę bodźcem do wzrostu gospodarczego

Jak wynika z najnowszego raportu ONZ dotyczącego “Zielonej Gospodarki” (Green Economy Report), zwiększenie inwestycji w zrównoważoną turystykę może znacząco zwiększyć wkład sektora turystycznego we wzrost gospodarczy i jego rozwój, w szczególności w tworzenie nowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do rozwiązania najbardziej palących problemów ekologicznych.

Raport_unwto

Rozdział “Raportu nt. Zielonej Gospodarki” napisany pod przewodnictwem Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, przy współpracy ze Światową Organizacją Turystki, pokazuje w jaki sposób inwestowanie w turystykę przyjazną dla środowiska może napędzać wzrost gospodarczy, prowadzić do zmniejszenia ubóstwa i tworzenia miejsc pracy, przy jednoczesnej poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych oraz minimalizacji degradacji środowiska.

Według raportu, turystyka jest jednym z najbardziej obiecujących czynników napędzających wzrost światowej gospodarki, ale jej rozwowjowi towarzyszą szereg wyzwań natury ekologicznej. Inwestycja w zrównoważoną turystykę na poziomie 0.2.% światowego PKB (tj. 135 miliardów dolarów licząc obecny poziom PKB) rocznie, licząc od dzisaj do roku 2050, pozwoliłaby na stabilny rozwój sektora turystycznego w nadchodzących dekadach. Jednocześnie przyczyniłaby się do tak bardzo potrzebnego wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu zatrudnienia i rozwoju, zapewniając znaczne korzyści dla środowiska naturalnego, takie jak ograniczenie zużycia wody (18%), zużycia energii (44%) i emisji CO2 (52%) w stosunku do scenariusza “biznesu jak zwykle” (“business as usual”).

„Wnioski z tego raportu potwierdzają to, o czym UNWTO mówi od dawna – że sektor turystyki może stać się agentem zmian w transformacji prowadzącej do “Zielonej gospodarki”, stwierdził Sekretarz Generalny UNWTO, Taleb Rifai. „Jest to przełomowy raport. Zwiększenie nacisku na zrównoważony rozwój w turystyce pozwoli sektorowi turystycznemu na wzmocnienie jego potencjału do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na całym świecie”.

Aby zmobilizować i zmaksymalizować zdolności inwestycyjne w turystyce, raport wzywa do zwiększenia dostępu do narzędzi i możliwości finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, w szczególności ze strony rządów i organizacji międzynarodowych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Odpowiednio sterowana polityka publiczna oraz pomoc w postaci dotacji, mające na celu zachęcenie prywatnych inwestorów do skierowania swoich środków na zieloną turystykę, przyczyniłaby się do stworzenia warunków dla dalszego rozwoju turystyki zrównoważonej. Planowanie destynacji oraz strategie rozwoju powinny być pierwszym krokiem do “uekologicznienia” turystyki.

Ruch w kierunku bardziej zrównoważonej turystyki niesie za sobą liczne korzyści, między innymi: stworzyłby dodatkowe miejsca pracy, a także spowodowałby wzrost dochodów w społecznościach lokalnych. odpowiedziałby na zmieniające się potrzeby konsumentów, domagających się bardziej odpowiedzialnych form podróżowania zwiększyłby konkurencyjności i znacznie obniżył koszty operacyjne przedsiębiorstw turystycznych.

2 comments for “ONZ: Inwestycja w zrównoważoną turystykę bodźcem do wzrostu gospodarczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ jeden = 2