W skrócie o Nagrodach Odpowiedzialnej Turystyki

Nagrody Odpowiedzialnej Turystyki (The Responsible Tourism Awards)

Organizatorem i fundatorem The Responsible Tourism Awards jest responsibletravel.com. Partnerami projektu są również Metro Newspaper, Geographical Magazine, World Travel Market, Virgin Holidays oraz International Centre for Responsible Tourism z Uniwersystetu w Leeds. Nagrody przyznawane są osobom prywatnym, organizacjom jak i konkretnym destynacjom, które w sposób aktywny i innowacyjny współpracują ze społecznościami lokalnymi nad rozwojem kultury i zachowaniem różnorodności biologicznej. Od wprowadzenia Nagród w 2004 roku, nominowanych zostało ponad 10 tysięcy organizacji, z czego nagrodzono ponad 200 z 51 krajów świata.

Nagrody Odpowiedzialnej Turystyki mają na celu inspirować pozytywne zmiany w sektorze turystycznym oraz wspierać dobre praktyki. Nagrody opierają się na jednej prostej zasadzie – wszystkie odmiany turystyki, od tych niszowych do najbardziej popularnych, mogą i powinny być zorganizowane w sposób zapewniający poszanowanie dla przyrody, społeczności lokalnych oraz korzyści dla destynacji, na terenie których działają.

Nagrody przyznawane są w 13 kategoriach:

Nagroda Główna

Spośród Nagrodzonych w 13 kategoriach, wybierany jest jeden główny zwycięzca. Powinna to być organizacja posiadająca osiągnięcia większa i szersze niż pozostali Nagrodzeni.

Najlepsze zakwaterowanie z punktu widzenia społeczności lokalnych

Hotel, pensjonat lub inny typ zakwaterowania posiadający pozytywny wpływ na miejscową ludność oraz na lokalny łańcuch dostaw.

Najlepsze zakwaterowanie z punktu widzenia środowiska naturalnego

Hotel, pensjonat lub inny typ zakwaterowania działający w innowacyjny sposób na rzecz redukcji zużycia wody w danej destynacji.

Najlepszy operator rejsowy lub promowy

Operator rejsowy lub promowy prowadzący swoją działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i dbający o ochronę środowiska naturalnego.

Największy wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego

Organizacja turystyczna lub inicjatywa wnosząca znaczący wkład w ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego.

Najlepszy operator turystyczny dostarczający jakościowe doświadczenia lokalne

Operator turystyczny podejmujący innowacyjne działania zapewniające turystom pełne zrozumienie destynacji, w której się znajdują, np. poprzez umożliwienie noclegów w domach lokalnej ludności lub łączenie turystów z mieszkańcami poprzez aktywności z dziedziny edukacji, rozrywki czy rzemiosła ręcznego.

Najlepsza inicjatywa ograniczająca zużycie dwutlenku węgla

Organizacja lub program posiadający inspirujące i możliwe do powielenia podejście do redukcji dwutlenku węgla w sektorze turystycznym.

Najlepsza destynacja

Kurort, miejscowość lub cały kraj zarządzający turystyką w sposób zapewniający długotrwałe korzyści dla turystów, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Najlepsza organizacja działająca na terenach nadmorskich

Organizacja działająca na plaży lub w innym otoczeniu nadmorskim, działająca na przykład na rzecz zachowania ginących gatunków morskich lub w obszarze morskiej eko-turystyki.

Najlepsza organizacja działająca na terenach górskich

Organizacja działająca na terenie gór, np. jako przyjazny środowisku kurort narciarski lub organizując wycieczki mające na celu ekonomiczne wsparcie ludności mieszkającej w górach.

Najlepsza inicjatywa na rzecz redukcji biedy

Organizacja działająca na rzecz redukcji biedy w społecznościach lokalnych.

Najlepszy artykuł na temat odpowiedzialnej turystyki

Artykuł (lub inny rodzaj treści pisanych) mający unikalny i inspirujący wkład w zrozumienie problematyki odpowiedzialnej turystyki.

Najlepsza organizacja wolontariacka

Organizacja oferująca możliwości odbycia wolontariatu w projektach społecznych lub związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Najlepsza inicjatywa na rzecz ochrony dzikiej przyrody i habitatów

Grupa lub inicjatywa działająca na rzecz zachowania dzikiej przyrody/i lub jej lokalnych habitatów, np. parków narodowych, rezerwatów przyrody.

Więcej informacji na stronie www.responsibletravel.com/awards

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 + = dwanaście