Jak wykorzystać ekonomiczny potencjał zrównoważonej turystyki?

Wiele badań na poziomie regionalnym i lokalnym potwierdziło, że turystyka ma często bardzo pozytywny wpływ na sferę społeczną, kulturową, ekologiczną czy ekonomiczną danego regionu. Jednak społeczności lokalne rozważające turystykę jako jedno z narzędzi rozwoju gospodarczego powinny na początku przeprowadzić całościowe badania, żeby sprawdzić jakie wymierne korzyści działania te mogą przynieść. Nie można przecież ślepo wierzyć, że zrównoważona turystyka będzie odpowiedzią na wszystkie problemy. Takie badania powinny zawierać informację o wszystkich czterech wymiarach turystyki (przyrodniczy, społeczny, kulturowy i ekonomiczny), a także zawierać całościową analizę na temat jej wpływu na społeczność lokalną oraz zakres potencjalnych korzyści. Większość przeprowadzonych do tej pory badań zgodnie potwierdza, że turystyka, która jest przemyślana, dobrze zaplanowana, dobrze zarządzana i taka, która bierze pod uwagę środowisko lokalne, przyrodnicze i kulturowe, ma bardzo duże szanse, aby przyczynić się do ekonomicznego rozwoju danego regionu i polepszenia poziomu życia jego mieszkańców.

Ekonomiczny_potencjal_zrownowazonej_turystyki

Do korzyści ekonomicznych zalicza się wzrost liczby przedsiębiorstw i miejsc zatrudnienia, podwyższenie dochodów, rozwój nowych produktów, poprawę infrastruktury, dywersyfikację źródeł dochodów, integrację lokalnej gospodarki oraz możliwość rozprzestrzenienia w/w korzyści na inne obszary lokalnych działań. W spis korzyści można również dodać zysk rentowności w branżach takich jak noclegowa, restauracyjna, transportowa, konferencyjna, rozrywkowa, sprzedaży pamiątek i wyrobów ręcznych oraz usług przewodników. Na inwestycjach kapitałowych, zwiększeniu popytu na wybrane produkty rolne oraz na podwyższenia zatrudnienia szczególnie zyskać mogą społeczności wiejskie, w których zazwyczaj potencjał jest zdecydowanie mniejszy i bardziej utrudniony niż w miastach.

Niedawno przeprowadzone badania wskazują na to, że coraz więcej podróżujących chętniej przyjeżdża i dłużej zostaje w miejscach, w których została zachowana rdzenna kultura i środowisko naturalne. Przekłada się to również na wartość ekonomiczną dla społeczności przyjmującej. Powinno być to zatem kolejnym bodźcem zachęcającym społeczności lokalne do zadbania o obiekty historyczne, budynki, tradycję, dziedzictwo, przyrodę i pozostałe atrakcje turystyczne, tak aby można było z nich korzystać również w przyszłości.

Co zatem powinna zrobić społeczność lokalna, która zamierza bliżej przyjrzeć się i poszerzyć działania z zakresu turystyki, tak aby przyczyniły się one do jej ekonomicznego rozwoju? Przede wszystkim, jak napisane wyżej, powinna przeprowadzić „turystyczną inwentaryzację”, szczegółowo analizując aktualną sytuację i swój turystyczny potencjał.

Bazując na takim raporcie, dana społeczność powinna stworzyć strategiczny plan marketingowy, skonstruowany zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki (tzw. zielony marketing). Promowanie produktów turystycznych jako „odpowiedzialnych” jest opłacalne dla społeczności lokalnej, a jednocześnie atrakcyjne dla samych turystów. Otrzymają oni bowiem pełną i wiarygodną informację na temat odwiedzanych miejsc, dzięki czemu lepiej zrozumieją ich historię, kulturę i dziedzictwo i z większym szacunkiem będą się do nich odnosić.

Dodatkowo, warto jest zebrać zestaw dobrych praktyk i reguł zarządzania projektami turystycznymi zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Odpowiednio przemyślane i zarządzane programy turystyczne zapewnią ochronę wszystkich turystycznych obiektów, zarówno tych naturalnych jak i stworzonych przez człowieka, a równocześnie umożliwią dostęp i korzystanie z nich przez szeroką rzeszę zwiedzających. Tworzenie „odpowiedzialnych” produktów turystycznych oraz współpraca sektora prywatnego z rządowym pozwoli społecznościom lokalnym na czerpanie z turystyki wielorakich korzyści.

Przy wszystkich działaniach trzeba mieć na względzie, że zrównoważona turystyka przyczyni się do długo-okresowego wzrostu regionu, również w aspekcie ekonomicznym. Dbanie o przyrodę i kulturę danego miejsca dziś, da możliwość rozbudowania spektrum produktów i usług turystycznych w przyszłości oraz zapewni ich ciągłość. Tym bardziej, że turyści coraz większą uwagę zwracają na przyrodnicze i kulturowe aspekty miejsc, do których jeżdzą.

Pamiętajmy, że zarówno mieszkańcy odwiedzanych terenów, jak i turyści mają prawo do życia i przebywania w czystym, naturalnym środowisku, a organizacje i przedsiębiorstwa prywatne mają prawo do odnoszenia z turystyki korzyści finansowych. Jeśli zaangażowane strony kierować się będą dobrem danego regionu teraz i w przyszłości, na pewno osiągniemy rozwiązanie, z którego wszyscy będą zadowoleni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 + sześć =