Eko-efektywność w turystyce

Eko-efektywność to koncepcja tworzenia większej ilości dóbr i usług, z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów oraz ograniczeniem generowanych w tym procesie odpadów i zanieczyszczeń.  

Eko-efektywnosc

Termin „eko-efektywność” został po raz pierwszy użyty w 1993 roku przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonej Turystyki (WBCSD). Według WBCSD eko-efektywność oznacza:

 • redukcję ilości materiałów wykorzystanych do produkcji towarów lub usług
 • redukcję ilości energii wykorzystanej do produkcji towarów lub usług
 • zmniejszenie rozproszenia materiałów toksycznych
 • poprawę wykorzystania recyklingu
 • maksymalne wykorzystanie zasobów odnawialnych
 • zwiększenie trwałości produktów
 • zwiększenie zdolności użytkowych towarów i usług

W praktyce przekłada się to na zdolność osób zarządzających turystyką do rozpatrywania produktów i usług turystycznych całościowo, oraz umiejętnego redukowania zasobów wykorzystywanych do ich tworzenia i rozwoju. W każdym przypadku należy dążyć do:

 • ochrony biosfery
 • redukcji i unieszkodliwiania odpadów
 • wdrożenia energooszczędnych praktyk
 • minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska
 • działania zgodnie z zasadami „zielonego” marketingu
 • dostarczania całościowej i wiarygodnej informacji dla turystów na temat danego obiektu/regionu
 • włączania zasad zrównoważonej turystyki w reguły zarządzania wszelkimi związanymi z nią aktywnościami
 • tworzenia regularnych audytów na temat stanu środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 + = dziesięć