Brytyjski program eko-certyfikacji „Green Tourism” już w Kanadzie

„The Green Tourism Business Scheme” (GBTS), funkcjonujący w Wielkiej Brytanii krajowy schemat eko-certyfikacji, ma być teraz wdrożony również w Kanadzie.

Zielona Turystyka

Program „Zielona turystyka” działa już od 1997 roku. Powtał w Szkocji przy współpracy z VisitScotland, a następnie został uznany przez rząd brytyjski jako jeden z kluczowych projektów przyczyniających się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej. Program nie tylko rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, ale także stał się inspiracją dla wielu krajów, a na jego podstawie powstały odpowiedniki w Nowej Zelandii czy Szwecji. Aktualnie jest to największy tego typu system eko-akredytacji na świecie – należy do niego ponad 10 tysięcy różnych firm, będących albo członkami „Green Toruism” albo pokrewnych programów, opierających się na tych samych kryteriach i regułach.

Andrea Nicholas, Dyrektor GTBS, mówi „Nasza metoda zawsze oznaczała więcej niż odhaczanie przez przeszkolonego rzeczoznawcę kolejnych puktów z listy audytu. Jesteśmy po to, aby pomóc ludziom dzieląc się z nimi najlepszymi praktykami, praktycznymi radami i dając zapewnienie konsumentom, że dana firma mówiąc o sobie „zielona”, ma do tego prawo, ponieważ została zweryfikowana przez niezależną organizację. Przyjęcie naszego systemu przez Kanadę doskonale ilustruje to, że nasz model może być dostosowany do każdego kraju”.

Celem programu jest stworzenie wiarygodnego przewodnika po ekologicznie odpowiedzialnych firmach. W odróżnieniu od wielu innych schematów eko-certyfikacji, członkowie GTBS nie mogą sami siebie oceniać. Są oni poddawani ocenie przez zewnetrzną organizację i w oparciu o 145 różnych kryteriów, przyznawane są im złoto, srebro albo bronz. Kryteria obejmują szereg różnych obszarów, m.in. wykorzystanie energii odnawialnej, wydajność systemu oświetlania i ogrzewania, wkład w ochronę środowiska naturalnego, a także zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej.

Wdrożeniem „Green Tourism” w Kanadzie zajmie się organizacja GreenStep z siedzibą w Vancouver, posiadająca duże doświadczenie we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele GreenStep widzą w nowej inicjatywie szansę dla przedstawicieli kanadyjskich firm turystycznych na obniżenie kosztów operacyjnych, przyciągnięcie większej liczby turystów, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego podróżowania.

Źródła: www.green-business.co.uk, www.greenstep.ca, allmediascotland.com

1 comment for “Brytyjski program eko-certyfikacji „Green Tourism” już w Kanadzie

Comments are closed.