Accor na rzecz zrównoważonego rozwoju. O sukcesach programu „PLANET 21″.

CSR w hotelach Accor_Program Planet21Dokładnie rok temu, w kwietniu 2012 roku, sieć hoteli Accor ogłosiła program „PLANET 21” - 21 konkretnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele mają zostać osiągnięte do 2015 roku, ale już teraz Accor chwali się swoimi sukcesami.

Wszystkie zobowiązania zostały podzielone na 7 filarów:

  1. Przyroda: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia wody i recykling odpadów.
  2. Dwutlenek węgla: Efektywne zarządzanie zużyciem energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
  3. Innowacje: Rozwój nowych modeli biznesowych promujących eko-design i budownictwo przyjazne środowisku.
  4. Destynacje: Ochrona na obszarach działalności Accor ludzi i miejsc najbardziej poddatnych na nagatywny wpływ turystyki (m.nin dzieci, ekosystemy).
  5. Zatrudnienie: Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, promowanie różnorodności i poprawy jakości życia zawodowego.
  6. Zdrowie: Zapewnienie gościom i pracownikom zdrowych warunków w zakresie żywności, higieny i zagrożeń dla środowiska.
  7. Dialog: Zaangażowanie partnerów w budowanie strategii zrównoważonego rozwoju i włączenie ich w proces decyzyjny.

Najbardziej zadowalające rezultaty Accor osiągnął w obszarze „Zdrowie”. 89% hoteli Accor korzysta z produktów posiadających eko-etykiety i 87% hoteli promuje zdrowe, zbilansowane posiłki (odpowiednio o 4% i 7% więcej niż cel na 2015 rok). 68% hoteli promuje także lokalne wyroby, kupując produkty pochodzące z krajów i regionów, w których się znajdują.

Wiele osiągnięto również na rzecz ochrony środowiska. 79% hoteli Accor poddaje odpady recyclingowi, a 6% (z planowanych 10% w 2015r) korzysta ze źródeł odnawialnej energii. 135 hoteli Accor wyposażonych jest w panele słoneczne do podgrzewania ciepłej wody.

Accor prowadzi także projekt „Plant for the Planet”, dzięki któremu udało się sfinansować posadzenie ponad 2 milionów drzew. W ramach projektu Accor promuje wielokrotne użycie ręczników i proponuje swoim gościom przeznaczenie połowy pieniędzy zaoszczędzonych z prania ręczników na sfinansowanie sadzenia drzew. 5 ponownie użytych ręczników to 1 posadzone drzewo. Projekt jest prosty, a przynosi bardzo zadowalające efekty, szczególnie w hotelach, w których występuje spora rotacja gości. 

Co prawda nie wszystkie cele udało się jeszcze osiągnąć, szczególnie jeśli chodzi o zużycie wody i energii, ale mimo wszystko wiele dobrego już zrobiono. Jeśli Accor będzie wciąż konsekwetnie realizował politykę odpowiedzialności biznesu w postaci programu „PLANET 21″, jest duża szansa, że w 2015 roku spełni wszystkie swoje założenia.

Mam też wielką nadzieję, że polskie hotele należące do sieci Accor (a jest ich chyba 24), nie będą odstawać od normy i one także przyczynią się aktywnie do zrównowazonego rozwoju, a wśród swoich klientów będą promować odpowiedzialne podróżowanie.

Więcej informacji na temat programu „PLANET 21″ i osiągniętych rezultatów można znaleźć na stronie internetowej Accor.