Zrównoważona turystyka w destynacjach wsparta Europejskim System Wskaźników

Komisja Europejska przedstawiła niedawno dokument „European Tourism Indicator System For Sustainable Destinations”, czyli Europejski System Wskaźników dla Zrównoważonego Rozwoju w Destynacjach Turystycznych.  Jest to zestaw prostych w użyciu narzędzi, które mają pomóc destynacjom turystycznym w mierzeniu i monitorowaniu działań pod kątem ich stabilności i zrównoważonego rozwoju, tym samym promując turystykę odpowiedzialną.

Odpowiedzialna Turystyka w Europei - Europejski System Wskaźników dla Zrównoważonego Rozwoju w TurystyceJak powiedział Antonio Tajani, komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, „rozwój i promocja zrównoważonego rozwoju w turystyce celem zapewnienia długoterminowej konkurencyjności branży jest jednym z najważnieszych wyzwań stojących przed Europą. Zarządzając turystyką w sposób zrównoważony, zapewniamy balans pomiędzy popytem turystycznym a  faktycznymi możliwościami naszych zasobów naturalnych. Zachęcamy również do rozwoju turystyki, która w optymalny sposób łączy płynące z niej korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczno-kulturowe, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego rozwoju całego europejskiego przemysłu turystycznego.

Zaprezentoany Zestaw Narzędzi składa się z czterech części:

(I) wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju w destynacjach turystycznych

(II) przewodnik jak krok po kroku wdrożyć System Wskaźników, a w nim 7 konkretnych etapów: (1) budowanie świadomości na temat odpowiedzialnej turystyki i Systemu Wskaźników, (2) stworzenie turystycznego profilu destynacji, (3) uformowanie grup roboczych składających się z osób i organizacji związanych z branżą turystyczną, (4) podział odpowiedzialności, (5) zebranie danych, (6) analiza wyników, (7) wdrożenie zmian i zapewnienie ciągłego usprawniania systemu

(III) zestaw wskaźników turystycznych, kluczowych i opcjonalnych, podzielonych na cztery obszary: zarządzanie destynacją, wartość ekonomiczna, wpływ społeczno-kulturowy, wpływ środowiskowy

(IV) informacje i link do gotowego narzędzia do tworzenia profili turystycznych, planowania, zbierania danych i analizy wyników, z którego powinny skorzytsać destynacje turystyczne wdrażające System Wskaźników

Według Komisji Europejskiej, destynacje turystyczne są centralnym obszarem działalności turystycznej w ogóle, i dlatego wymagają szczególnego zainteresowania i ochrony, w czym pomóc ma właśnie Europejski System Wskaźników dla Zrównoważonego Rozwoju w Destynacjach Turystycznych.

Więcej informacji i wszelkie materiały można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.