Zwycięzcy Nagród „Turystyka Jutra” 2013

10 kwietnia, Podczas Światowego Zjazdu WTTC w Abu Dhabi ogłoszono zwycięzców „Tourism for Tomorrow Awards” czyli po polsku nagród „Turystyka Jutra”.

Nagrody Turystyka Jutra_Tourism for Tomorrow Awards 2013

„Turystyka Jutra”, nagrody przyznawane corocznie przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC), należą do najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród w branży turystycznej. Ich celem jest wyróżnienie najlepszych, najbardziej innowacyjnych praktyk w dziedzinie zrównoważonej turystyki w perspektywie międzynarodowej. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

Destination Stewardship Award, przyznawana krajom, regionom, miastom oraz partnerstwom publiczno-prywatnym, które zarządzają daną destynacją w sposób zrównoważony, wdrażają odpowiednie polityki turystyki odpowiedzialnej oraz podkreślają kulturowe, historyczne i przyrodnicze aspekty unikalne dla tejże destynacji;

Community Benefit Award, przyznawana inicjatywom wspierającym rozwój społeczności lokalnych i mającym na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, promowanie sprawiedliwych warunków pracy, zwiększenie udziału lokalnych mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących planów rozwoju turystycznego oraz edukację i podnoszenie kwalifikacji;

Conservation Award, przyznawana firmom, organizacjom i atrakcjom turystycznym, które mają znaczący wkład w ochronę środowiska naturalnego, tj. prowadzą działania i wspierają projekty na rzecz zachowania przyrody i bioróżnorodności;

Global Tourism Business Award, przyznawana dużym firmom z branży turystycznej, które wykazują się efektywnym zarządzaniem środowiskowym, edukują turystów w zakresie turystyki odpowiedzialnej, wspierają działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania lokalnej kultury, a także współpracują z innymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie promowania i rozwoju turystyki zrównoważonej.

Zwycięzcy „Turystyki Jutra” 2013

Destination Stewardship Award: Peaks of the Balkans (Albania, Kosowo, Czarnogóra)

Po zakończeniu konfliktu i wojny domowej, przedstawiciele Albanii, Kosowa i Czarnogóry zjednoczyli siły aby stworzyć ponadnarodowy szlak turystyczny „Szczyty Bałkanów”, którego wizją jest otwieranie umysłów i granic. Inicjatywa ta jest częścią szerszego projektu Balkans Peace Park Project i wspiera zachowonie przyrodniczego, kulturowego i duchowego dziedzictwa regionu, jak również przywraca wzajemne zaufanie, bezpieczeństwo i współpracę gospodarczą pomiędzy zaangażowanymi krajami. Peaks of the Balkans oferuje między innymi szkolenia i narzędzia wspracia dla turystycznych mikroprzedsiębiorstw. „Szczyty Bałkanów” to wspólny sukces trzech krajów promujących jeden region.

W gronie finalistów znaleźli się także: Tourism Council of Bhutan (Butan), Sentosa Development Corporation (Singapur)

Community Benefit Award: Ten Knots/El Nido Resorts (Filipiny)

El Nido Resorts odgrywają szczególną rolę w rozwoju społeczności lokalnej – 90% wszystkich pracowników, w tym na wysokich stanowiskach, stanowią lokalni mieszkańcy. Ośrodek aktywnie wspiera rozwój personelu i tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Prowadzi między innymi projekt mikrofinansowania lokalnych firm zajmujących się recyklingiem, oferujących wycieczki i przejazdy łodziami dla turystów a także wytwarzających produkty rolne. Oferowane wynagrodzenia i pakiet świadczeń pracowniczych znacznie wykracza poza wymogi krajowe. Ośrodek prowadzi także szkolenia dla pracowników, w tym kurs BeGREEN, promujący najlepsze praktyki z zakresu ochrony środowiska. El Nido Resorts edukuje także turystów, pokazując im w jaki sposób mogą podróżować odpowiedzialnie z korzyścią dla przyrody i lokalnych mieszkańców. El Nido Resorts to świetny przykład współpracy z lokalnymi społecznościami, który udowadnia, że turystyka może wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców, niwelować ubóstwo, oraz chronić lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

W gronie finalistów znaleźli się także: The Siraj Center (Palestyna), LooLa Adventure Resort (Indonezja)

Conservation Award: &Beyond (Republika Południowej Afryki)

Działania na rzecz ochrony przyrody były w centrum zainteresowania &Beyond od ponad trzech dekad, poczynając od budowy rezerwatu Phinda Private Game, który przysłużył się odnowieniu gatunku nosorożca Phinda, a także ochronie słoni, gepardów i lwów. Na Zanzibarze, firma stworzyła obszary lęgowe dla zagrożonych wyginięciem antylop, a w Indiach przeprowadziła wspólnie z lokalnymi władzami realokację Gaurów (tzw. „indyjskich bizonów”), co miało zapobiec ich wyginięciu w Parku Narodowym Bandhavgarh. &Beyond swoje działania poprzedza odpowiednimi badaniami naukowymi, a także współpracuje na szeroką skalę z organizacjami pozarządowymi i uczelniami, udowadniając, że partnerstwa publiczno-prywatne są możliwe i przynoszą świetne rezultaty także w zakresie ochrony przyrody i rzadkich gatunków zwierząt.

W gronie finalistów znaleźli się także: The Bushcamp Company (Zambia), Emirates Wolgan Valley Resort and Spa (Australia)

Global Tourism Business Award: Air New Zealand (Nowa Zelandia)

W ciągu ostatnich ośmiu lat, Air New Zealand o 15% zredukowała emisję dwutlenku węgla. Stało się tak między innymi dzięki zakupowi nowoczesnej floty oraz optymalizacji działań operacyjnych. Firma aktywnie wspiera projekty na rzecz rozwoju paliw przyjaznych dla środowiska oraz produkcji wydajnych środowiskowo silników lotniczych. Cała flota naziemna napędzana jest paliwem biodiesel a 3,5 tysiąca pracowników uczestniczy w firmowych „Green Teams”. Air New Zealand, współpracując z Departamentem Ochrony Środowiska, przyczynia sie także do zachowania dziedzictwa przyrodniczego Nowej Zelandii.

W gronie finalistów znaleźli się także: Abercrombie & Kent (USA), ITC Hotels (Indie)

Wszystkim zwycięzcom i finalistom gratuluję, a Polsce życzę równie udanych inicjatyw!:)

1 comment for “Zwycięzcy Nagród „Turystyka Jutra” 2013

Comments are closed.