Ekoturystyka po europejsku (II Europejska Konferencja Ekoturystyczna)

II Europejska Konferencja Ekoturystyki - Turystyka Zrównoważona w EuropieKilka dni temu zakończyła się II Europejska Konferencja Ekoturystyczna (2nd European Ecotourism Conference). Konferencja miała miejsce w Rumunii i zgromadziła uczestników z 22 krajów. Poruszana tematyka skupiała się wokół standardów ekoturystyki w Europie, działalności ważniejszych organizacji oraz przejrzystości istniejących programów certyfikujących.

 

Namacalnym rezultatem konferencji jest oficjalna Deklaracja, która powstała w wyniku potrzeby:

  • zapewnienia trwałości i ochrony przyrody w ekoturystycznych destynacjach;
  • opracowania wspólnego zrozumienia ekoturystyki w Europie, jako narzędzia ochrony i rozwoju;
  • koordynacji komunikacji destynacji ekoturystycznych celem przyciągnięcia gości;
  • komunikowania korzyści płynących z ekoturystyki do ustawodawców i decydentów.

Europejska Konferencja Ekoturystyczna - Turystyka odpowiedzialna w Europie

Zgodnie z Deklaracją, Ekoturystyczne destynacje (obszary przyjmujące), powinny posiadać:

  • obszar chroniony przynależny do destynacji;
  • krytyczną masę lokalnych przedsiębiorstw ekoturystycznych;
  • plan rozwoju zrównoważonego w trakcie implementacji, w obszarze ekoturystyki;
  • przyrodę i kulturę lokalną jako główne składniki rozwoju produktu turystycznego i marketingu;
  • aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych oparte na wspólnych wartościach, wzmocnione przez edukację i podnoszenie świadomości.

Niestety nie jest do końca jasne, w jaki sposób Deklaracja ma działać w praktyce i czy w ogóle będzie miała jakiekolwiek realne przełożenie na lokalne działania. Możemy mieć jedynie nadzieję, że w sposób nieformalny i na zasadach „word of mouth” wpłynie na lepsze zrozumienie ekoturystyki w Europie, zarówno w branży jak i wśród turystów.

Zainteresowanych zachęcam do skonfrontowania zrozumienia ekoturystyki wyrażonej w Deklaracji z faktycznym jej stanem w Polsce, opisanym w artykule „Ekoturystyka w Polsce i na świecie„.