8 najważniejszych eko-certyfikatów w branży turystycznej dostępnych w Polsce

Certyfikaty są dobrym sposobem na rozróżnianie poziomu usług oferowanych przez hotele, firmy turystyczne i destynacje, a także docenienia ich działań w zakresie turystyki zrównoważonej. Jednak popularność programów certyfikujących i eko-etykiet jest tak duża, że aktualnie na świecie możemy je liczyć w tysiącach. Są programy lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe. Oczywiście nie wszystkie są gwarancją jakości i wysokich standardów. Na które więc warto zwrócić uwagę i które wybrać dla własnej firmy?

W poniższym zestawieniu znalazły się najważniejsze międzynarodowe eko-certyfikaty dla hoteli, biur podróży i destynacji wdrażających turystykę zrównoważoną. Wszystkie z wymienionych oznaczeń dostępne są także w Polsce. Dodatkowo, na liście pojawiły się etykiety stricte ekologiczne, a to ze względu na ich stosunkowo dużą popularność w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, że ekologia to nie wszystko, a branża turystyczna powinna w równym stopniu dbać o rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy miejscowości i ich mieszkańców. W zestawieniu nie ma ani jednego polskiego certyfikatu, ponieważ żaden spójny i rozpoznawalny system dla turystyki zrównoważonej aktualnie nie istnieje.

Blue Flag

Blue_Flag_certyfikat_logoBlue Flag przyznawane jest kąpieliskom i marinom, które spełniają wysokie standardy jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i edukacji w tym zakresie. Jest jednym z najbardziej popularnych certyfikacji ekologicznych na świecie. W Polsce oznaczeniem tym wyróżnionych jest kilkadziesiąt plaż i marin. Blue Flag nie jest jednak certyfikatem turystyki zrównoważonej, a etykietą ekologiczną. W praktyce oznacza to, że kryteria oceny danego wybrzeża opierają się wyłącznie na ochronie środowiska i nie obejmują kwestii ekonomicznych i społeczno-kulturowych.

 

ECEAT

ECEAT_certyfikat_logoECEAT (Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki) jest siecią ekologicznych gospodarstw agroturystycznych. Siedziba organizacji znajduje się w Holandii, ale swoje korzenie wywodzi z Polski. ECEAT stawia przede wszystkim na jakość oferowanych usług, działania na rzecz ochrony środowiska a także rozwój i promocję odpowiedzialej turystyki. W Polsce programem objętych jest kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych.

 

EcoLabel

ecolabel_certyfikat_logoEcoLabel jest etykietą ekologiczną, stworzona i rozwijana przez Unię Europejską. Ubiegać się o nią mogą podmioty z każdej praktycznie branży, a w przypadku turystyki – różnej wielkości hotele, pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne. Kryteria obejmują głównie efektywne i oszczędne zarządzanie wodą i energią, a także minimalizację odpadów. Brana jest również pod uwagę promocja przyjaznych środowisku środków transportu.

 
 

Green Globe

Green_Globe_certyfikat_logoCertyfikat Green Globe znajdziemy najczęściej w międzynarodowych sieciach hotelarskich oraz w centrach konferencyjnych. Od jakiegoś czasu Green Globe certyfikuje również biura podróży i destynacje, ale nie to jest ich głównym produktem. Green Globe pochodzi ze Stanów, ale jest znany i rozpoznawany na całym świecie, aktualnie w 83 krajach. Dobrze radzi sobie w Ameryce Północnej i Środkowej oraz Europie., m.in. dzięki współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Centrów Konferencyjnych (EVCC). Od niedawna otworzył się również na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce jedynym jak na razie hotelem ze znaczkiem Green Globe jest warszawski Intercontinental. Certyfikacja Green Globe to droga inwestycja, ale o naprawdę wysokim standardzie, co potwierdza ich międzynarodowa akredytacja. Hotele i centra konferencyjne weryfikowane są na podstawie ponad 300 kryteriów z zakresu zrównoważonego zarządzania, efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi, działań na rzecz ochrony środowiska, wspierania społeczności lokalnej i promocji lokalnej kultury. Audyt odnawiany jest raz w roku, co motywuje hotele do coraz lepszych wyników.

 

Green Key

Green_Key_certyfikat_LogoGreen Key jest międzynarodową eko-etykietą przyznaną w hotelach w 45 krajach na całym świecie. Green Key jest marką organizacji pozarządowej ze Skandynawii, i jednocześnie siostrzaną organizacją Blue Flag. Ze względu na niekomercyjny charakter organizacji, jest ona stosunkowo tania. Green Key do niedawna koncentrował się wyłącznie na aspektach ekologicznych, a audyt polegał na samoocenie hoteli. W tej chwili kryteria Green Key obejmują więcej zagadnień z zakresu turystyki zrównoważonej (w pełnym wymiarze) a także podniósł się standard audytu. W Polsce certyfikat Green Key posiada kilka hoteli sieci Radisson Blue.

 

ISO 14001 i ISO 26000

iso_certyfikat_logoStandard ISO przeznaczony jest dla różnych branż i podmiotów, nie tylko dla branży turystycznej Bez wątpienia jest to jeden na najlepiej rozpoznawalnych systemów standaryzacji i certyfikacji. Z założenia opracowuje on wytyczne dla zarządzania przedsiębiorstwem w różnym obszarach, a nie certyfikuje rezultaty jakie dzięki temu systemowi zarządzania osiąga. W przypadku branży turystycznej i zrównoważonego rozwoju na uwagę zasługują dwa standardy. ISO 14001 obejmuje zarządzanie środowiskowe, czyli obejmuje tylko kwestie ekologii i zarządzania zasobami naturalnymi w przedsiębiorstwie. ISO 26000 natomiast wskazujące, jak firma powinna działać w sposób odpowiedzialny społecznie. Standardy ISO są dość kosztowne, dlatego też najczęściej wybierają je większe sieci hotelarskie lub inne obiekty turystyczne z tzw. wyższej półki.

 

Travelife

Travelife_certyfikat_logoCertyfikat Travelife przyznawany jest hotelom i biurom podróży. Znacząco tańszy niż Green Globe, jest jednak równie wymagający, tak pod kątem kryteriów jak i audytu. Także posiada międzynarodową akredytację, a wyróżnia się bardzo szczegółowym zestawem kryteriów dla biur podróży, jedynym takim na świecie. Travelife wywodzi się z Holandii, ma bardzo silną pozycję w Europie i coraz mocniejszą w Azji. Travelife współpracuje m.in. z brytyjskim i holenderskim TUI, certyfikując ich hotele na całym świecie. W Polsce status Partner Travelife otrzymało kilka mniejszych biur podróży, a to w ramach projektu realizowanego przez Travelife w krajach Europy Środkowej i Południowej w 2014 roku. Niestety największe polskie biura podróży wciąż wykazują całkowitą ignorancję i nie prowadzą żadnych działań z zakresu turystyki zrównoważonej, nie mówiąc o certyfikacji (a szkoda). Miejmy nadzieję, że popyt na odpowiedzialne podróżowanie i ekologiczny styl życia wpłynie na zmianę postaw wśród touroperatorów.

 

Quality Coast

Quality_Coast_certyfikat_logoQualityCoast jest największym międzynarodowym programem certyfikacji (współfinansowanym przez Komisję Europejską) dla nadmorskich regionów, miast i parków, które wdrażają turystykę przyjazną środowisku i turystykę zrównoważoną. Wyróżnionych znakiem Quality Coast jest ponad 140 miejscowości w 23 krajach. W Polsce aktualnie nie znajdziemy destynacji z tym certyfikatem, ale może w wyniku aktywnych działań promocyjnych i informacyjnych ta sytuacja się zmieni.

 

Wybór certyfikatu zależy od indywidualnych potrzeb danej organizacji czy destynacji. Najważniejsze, aby certyfikat był gwarancją jakości i wysokich standardów. Zachęcam do stawiania na te programy, które posiadają akredytację Global Sustainable Tourism Council (lista akredytowanych certyfikatów). Będziemy wtedy pewni, że certyfikat spełnia wszelkie normy i powszechnie uznane kryteria turystyki zrównoważonej.