QualiTour, czyli zarządzanie jakością w zrównoważonej turystyce

W odpowiedzi na potrzeby branży turystycznej, powstał projekt QualiTour, który ma na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce w zakresie zarządzania jakością. Jednym z partnerów projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Informacja prasowa

QualiTour_logoPrzemysł turystyczny UE generuje ponad 5% PKB Unii, a 1,8 miliona firm zatrudnia ok. 5,2% całej siły roboczej (ok. 9,7 mln miejsc pracy). Jeśli weźmiemy pod uwagę szacowany udział turystyki w PKB, to jest on znacznie wyższy: pośrednio turystyka generuje ponad 10% PKB UE i angażuje ok. 12% siły roboczej.

Organizacje turystycznych muszą stale odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na usługi wysokiej jakości. Turystyka jest branżą szczególnie ważną, jeśli chodzi o oferty pracy dla młodych ludzi, których w turystyce pracuje dwukrotnie więcej niż w innych gałęziach gospodarki.

Kraje członkowskie UE muszą połączyć swoje siły i zwiększyć wysiłki związane z promocją turystyki na poziomie makroregionalnym i ponadnarodowym, aby pielęgnować wizerunek Europy jako różnorodnego i zrównoważonego celu wysokiej jakości podróży.

W odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione potrzeby i wyzwania, powstał projekt  QualiTour. QualiTour przewiduje opracowanie programu szkoleniowego, który zwiększy wiedzę osób zatrudnionych w sektorze turystycznym w zakresie zarządzania jakością i wyposaży ich w konkretną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do zwiększenia jakości usług. QualiTour jest dwuletnim projektem unijnym rozpoczętym 01.10.2013 i trwającym do 30.09.2015 r. Jest on poświęcony podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych w przemyśle turystycznym. Projekt dokona transferu, adaptacji oraz wprowadzi innowacje do produktów opracowanych w projekcie NATUR, zrealizowanym przez AidLearn. Transfer dotyczy nie tylko adaptacji istniejących produktów, ale również ich dalszego rozwoju we wszystkich krajach partnerskich. Celem projektu QualiTour jest dopracowanie specjalistycznego narzędzia Blended-Learning do kształcenia i szkolenia w dziedzinie zrównoważonej turystyki zgodnie z zasadami uczenia się przez całe życie. Narzędzie rozwinie i udoskonali umiejętności oraz kompetencje osób pracujących w sektorze turystycznym, a to przyczyni się do promocji i rozwoju zrównoważonej, odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości.

Bezpośredni beneficjenci projektu QualiTour to następujące grupy:

  • przedsiębiorcy oraz przyszli przedsiębiorcy działający w branży turystycznej; 
  • lokalni promotorzy rozwoju, przedstawiciele władz miasta i inne osoby zainteresowane, które, z uwagi na charakter swojej pracy, muszą określać politykę i strategie związane z sektorem turystycznym; 
  • specjaliści z sektora turystycznego, którzy chcą rozwinąć lub poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną i umiejętności w tej dziedzinie.

Główne produkty projektu to:

  • specjalistyczne narzędzie do nauki w systemie mieszanym (blended-learning)
  • program szkolenia na temat zrównoważonej turystyki, 
  • strona internetowa projektu oraz inne produkty marketingowe będą dostępne w 6 językach: bułgarskim, niemieckim, włoskim, polskim i portugalskim, a także angielskim. 

Projektowi zależy na promowaniu zasady zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów (ograniczenie korzystania z nieodnawialnych zasobów naturalnych stosowanych w turystyce) oraz utrzymywaniu środowiska w czystości (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, zmniejszenie ilości odpadów przez firmy turystyczne i ich gości). Moduły szkoleniowe zapewnią narzędzia i metodologię do wdrażania skutecznych innowacyjnych systemów umożliwiających oszczędność energii i jej odnawialnych źródeł.

Konsorcjum, które realizuje projekt QualiTour, składa się z 7 partnerów z 5 krajów. W projekt zaangażowane będą 2 prywatne firmy – European Center for Quality Ltd., Bułgaria, jako koordynator oraz partnerzy: Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugalia), 2 szkoły wyższe – Społeczna Akademia Nauk (Polska) i FH JOANNEUM Ges.mbH (Austria), 1 fundacja – Fondazione Fenice Onlus (Włochy), 1 przedstawiciel regionu Molise (Włochy) oraz 1 izba handlowa – Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Bułgaria).