Baza wiedzy

Turystyka wyspiarska a zrównoważony rozwój

Wyspy są najbardziej wrażliwym i kruchym typem destynacji turystycznych, a wpływy turystyki na sferę ekonomiczną, społeczną i środowiskową na wyspach będą jeszcze silniejsze w przyszłości. Na czym polega wyjątkowość wysp? Teoretycznie, wyspy nie są bardziej narażone na zmiany niż inne…

Eko-efektywność w turystyce

Eko-efektywność to koncepcja tworzenia większej ilości dóbr i usług, z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów oraz ograniczeniem generowanych w tym procesie odpadów i zanieczyszczeń.   Termin „eko-efektywność” został po raz pierwszy użyty w 1993 roku przez Światową Radę Biznesu na rzecz…

Jak wykorzystać ekonomiczny potencjał zrównoważonej turystyki?

Wiele badań na poziomie regionalnym i lokalnym potwierdziło, że turystyka ma często bardzo pozytywny wpływ na sferę społeczną, kulturową, ekologiczną czy ekonomiczną danego regionu. Jednak społeczności lokalne rozważające turystykę jako jedno z narzędzi rozwoju gospodarczego powinny na początku przeprowadzić całościowe…

Zasady Odpowiedzialnej Turystyki na podstawie Deklaracji z Kapsztadu

Jednym z ważniejszych dokumentów traktujących o podstawach i zasadach odpowiedzialnej turystyki jest Deklaracja z Kapsztadu. Dokument ten powstał podczas konferencji zorganizowanej w 2002 roku przez Partnerstwo na rzecz Odpowiedzialnej Turystyki oraz Western Cape Tourism, jako wydarzenie poprzedzające Światowy Szczyt na…

Elementy zrównoważonej turystyki

Zrównoważona turystyka oznacza osiąganie wzrostu w sposób nie niszczący istniejącego środowiska naturalnego, a chroniący kulturę, historię, dziedzictwo i osiągnięcia społeczności lokalnych. W ramach tej koncepcji, coraz częściej podkreśla się fakt, że zrównoważone zarządzanie turystyką i jej zasobami przyczyni się do…

Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki

Zainteresowanie zrównoważoną turystyką jest coraz większe: rośnie popyt konsumentów, organizatorzy i pośrednicy w branży turystycznej rozwijają nowe „zielone programy“, rządy tworzą nowe regulacje prawne, które mają na celu wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki w praktyce. Ale co tak właściwie termin „zrównoważona…