Baza wiedzy

Zrównoważona turystyka, czyli co?

W dużym skrócie: zrównoważona turystyka minimalizuje negatywne skutki oddziaływania turystyki w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej i przyrodniczej, a jednocześnie maksymalizuje korzyści z niej płynące w w/w obszarach. Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na…

O czym powinien pamiętać odpowiedzialny turysta?

Kilka podstawowych wskazówek na temat tego, jak być odpowiedzialnym turystą: PRZED PODRÓŻĄ Dowiedz się jak najwięcej na temat miejsca, do którego się wybierasz. Im więcej będziesz wiedział, tym pełniej będziesz mógł poznać je, gdy już tam dotrzesz. Poczytaj o historii,…