Oferta dla firm

Jeśli chcesz wdrożyć we własnej firmie “zielone standardy”, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, albo planujesz poszerzyć działalność o rynki Europy Środkowo-Wschodniej, skontaktuj się ze mną! Z chęcią przygotuję ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Twojej firmy!

ZAKRES USŁUG

Turystyka Odpowiedzialna

 • Dostosowanie strategii biznesowej do międzynarodowych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla branży turystycznej.
 • Tworzenie firmowej polityki „odpowiedzialnej turystyki“ i pomoc w jej wdrożeniu.
 • Pomoc we wdrażaniu nowych, innowacyjnych produktów, odpowiadających zasadom odpowiedzialnej turystyki.
 • Opracowywanie strategii marketingowej i PR zgodnie z zasadami „zielonego marketingu“.
 • Doradztwo w zakresie norm ekologicznych i eko-certyfikatów.
 • Prowadzenie szkoleń i prezentacji na temat odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej.
 • Tworzenie treści (dokumentów, prezentacji, studium przypadku, artykułów) o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnej turystyce.

 Międzynarodowy Rozwój Biznesu

 • Badania rynku i analiza konkurencyjności.
 • Tworzenie strategii i planów wyjścia firmy na rynki zagraniczne.
 • Realizacja działań marketingowych na nowych rynkach.
 • Pozyskowanie nowych partnerów i kontaktów biznesowych.
 • Reprezentowanie firmy na imprezach, konferencjach i targach.
 • Szkolenia i prezentacje dotyczące cross-kulturowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Ukrainie.

O MNIE

Anula Galewska doradza małym i średnim firmom z branży turystycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju i wychodzenia na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Przed założeniem własnej firmy, Anula zdobywała doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania projektami i online marketingu pracując w tripsta.net, międzynarodowej agencji turystycznej, oraz PayU Group, dostawcy płatności internetowych. Anula ma tytuł magistra Socjologii oraz jest Akredytowanym Audytorem i Konsultantem w GreenGlobeTM.

Anula, aktualnie w Berlinie, spędziła większość życia w Polsce, ale mieszkała także w Rosji, na Ukrainie, Węgrzech i w Grecji, w między czasie zwiedzając ponad 40 innych krajów. Anula kocha podróże, jest zafascynowana Europą Wschodnią, wierzy w lepszy świat i uwielbia się śmiać.