Turystyka odpowiedzialna vs. zrównoważona, czyli w czym tkwi różnica?

Pytanie podstawowe – jaka jest różnica pomiędzy turystyką odpowiedzialną a turystyką zrównoważoną? Istnieje wiele definicji jednej i drugiej, ale powołując się na oficjalne dokumenty Międzynarodowej Organizacji Turystycznej, można w skrócie powiedzieć, że: Turystyka zrównoważona to turystyka, która prowadzi do zarządzania…