„Odpowiedzialne” produkty turystyczne. Prezentacja na Forum POT.

Polska Organizacja Turystyczna

Dosłownie przed chwilą wróciłam ze Śląska, z Forum Polskiej Organizacji Turystycznej skierowanego do przedstawicieli Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, gdzie miałam możliwość przedstawić swoje spojrzenie na odpowiedzialną turystykę, ze szczególnym uwzględnieniem produktów turystycznych zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego. Na prośbę uczestników udostępniam…

Zrównoważona turystyka w destynacjach wsparta Europejskim System Wskaźników

Odpowiedzialna Turystyka w Europei - Europejski System Wskaźników dla Zrównoważonego Rozwoju w Turystyce

Komisja Europejska przedstawiła niedawno dokument „European Tourism Indicator System For Sustainable Destinations”, czyli Europejski System Wskaźników dla Zrównoważonego Rozwoju w Destynacjach Turystycznych.  Jest to zestaw prostych w użyciu narzędzi, które mają pomóc destynacjom turystycznym w mierzeniu i monitorowaniu działań pod kątem…

Postaw w tym roku na „Bardziej zielone wakacje”! Akcja The Travel Foundation.

Bardziej zielone wakacje_promocja odpowiedzialnej turystyki

Jak co roku, The Travel Foundation, brytyjska organizacja pozarządowa, wezwała firmy turystyczne wszelkich typów i wielkości do złożenia oficlajnej deklaracji na rzecz „bardziej zielonych wakacji”. W swojej kampanii „Make Holidays Greener” The Travel Foundation chce, aby każda z firm podjęła przynajmniej…