Konferencja „Odpowiedzialna turystyka”

28 czerwca odbyła się konferencja „Odpowiedzialna turystyka”. Spotkanie było zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundację Kultury Świata, Fundację Partners Polska i Instytut Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas konferencji poruszono następujące kwestie: czym jest odpowiedzialna turystyka światowe trendy w odpowiedzialnej turystyce biznesowy kontekst…

Sustainable Travel International partnerem International Council of Tourism Partners

Sustainable Travel International dołączyła do partnerów strategicznych International Council of Tourism Partners. Obydwie organizacje działają na rzecz promocji i rozwoju odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki. Dzięki połączeniu swoich sił, obydwie organizacje mają nadzieję na przyspieszenie tego procesu. International Council of Tourism…

O czym należy pamiętać tworząc reguły wdrażania zrównoważonej turystyki?

Zgodnie z koncepcją Światowej Unii Ochrony Przyrody (1993), zrównoważona turystyka opiera się na czterech podstawowych zasadach: Zrównoważony rozwój w zakresie ekologii – Rozwój jest zgodny z zachowaniem kluczowych procesów ekologicznych, różnorodności biologicznej oraz zasobów biologicznych. Zrównoważony rozwój w zakresie kultury…

ONZ: Inwestycja w zrównoważoną turystykę bodźcem do wzrostu gospodarczego

Jak wynika z najnowszego raportu ONZ dotyczącego “Zielonej Gospodarki” (Green Economy Report), zwiększenie inwestycji w zrównoważoną turystykę może znacząco zwiększyć wkład sektora turystycznego we wzrost gospodarczy i jego rozwój, w szczególności w tworzenie nowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do…