Najważniejsze firmy turystyczne zobowiązały się do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce

19 września, w wyniku pierwszego na świecie Międzynarodowego Kongresu  Etyki w Turystyce, 14 najbardziej prestiżowych firm z branży turystycznej w Hiszpanii, zobowiązało się do przestrzegania Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce. Firmy zobowiązały się do przestrzegania, promowania i wdrażania wartości odpowiedzialnego i zrównoważonego…

Elementy zrównoważonej turystyki

Zrównoważona turystyka oznacza osiąganie wzrostu w sposób nie niszczący istniejącego środowiska naturalnego, a chroniący kulturę, historię, dziedzictwo i osiągnięcia społeczności lokalnych. W ramach tej koncepcji, coraz częściej podkreśla się fakt, że zrównoważone zarządzanie turystyką i jej zasobami przyczyni się do…

Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki

Zainteresowanie zrównoważoną turystyką jest coraz większe: rośnie popyt konsumentów, organizatorzy i pośrednicy w branży turystycznej rozwijają nowe „zielone programy“, rządy tworzą nowe regulacje prawne, które mają na celu wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki w praktyce. Ale co tak właściwie termin „zrównoważona…

Zrównoważona turystyka, czyli co?

W dużym skrócie: zrównoważona turystyka minimalizuje negatywne skutki oddziaływania turystyki w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej i przyrodniczej, a jednocześnie maksymalizuje korzyści z niej płynące w w/w obszarach. Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na…