Tag Archive for aspekt ekonomiczny

„Zielone” wycieczki turystyczne w praktyce

Turystyka zrównowazona - zielone wycieczki

„Zielone” wycieczki, to nie tylko sposób na podniesienie satysfakcji turystów, ale również szansa na wyróżnienie się na tle konkurencji. „Zieloną” wycieczką może być każda – od spaceru po dużym mieście do wypadu do parku linowego czy parku krajobrazowego. I nieważne…

Turystyka odpowiedzialna i terminy pokrewne

turystyka odpowiedzialna_definicje

We wcześniejszych artykułach definiowałam już turystykę zrównoważoną, a także starałam się pokazać w czym tkwi definicyjna różnica pomiędzy turystyką zrównoważoną a turystyką odpowiedzialną. Jednak w pobliżu tych dwóch terminów, pojawiają się kolejne, które wywołują najczęścej terminologiczny zamęt. Czym więc jest…

Czy zrównoważona turystyka się opłaca?

Turystyka staje się coraz powszechniejsza i przewiduje się jej jeszcze bardziej dynamiczny wzrost w przyszłości. Krótsze godziny pracy, szybsze i tańsze środki transportu, zaawansowane technologie oraz ogólnie poprawiający się dobrobyt sprawiają, że rekreacja i turystyka są najszybciej na świecie rozwijającymi…

Jak wykorzystać ekonomiczny potencjał zrównoważonej turystyki?

Wiele badań na poziomie regionalnym i lokalnym potwierdziło, że turystyka ma często bardzo pozytywny wpływ na sferę społeczną, kulturową, ekologiczną czy ekonomiczną danego regionu. Jednak społeczności lokalne rozważające turystykę jako jedno z narzędzi rozwoju gospodarczego powinny na początku przeprowadzić całościowe…