Tag Archive for definicje

Jak komunikować turystykę zrównoważoną? Warsztaty dla sieci EDEN.

Turystyka_zrównoważona_Warsztaty_sieci_EDEN.

W minionym tygodniu miałam ogromną przyjemność poprowadzić dla przedstawicieli destynacji turystycznych polskiej sieci EDEN (European Destinations of Excellence) warsztaty na temat komunikacji turystyki zrównoważonej dla przedstawicieli destynacji turystycznych polskiej sieci EDEN (European Destinations of Excellence), na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematyka warsztatów…

Turystyka odpowiedzialna i terminy pokrewne

turystyka odpowiedzialna_definicje

We wcześniejszych artykułach definiowałam już turystykę zrównoważoną, a także starałam się pokazać w czym tkwi definicyjna różnica pomiędzy turystyką zrównoważoną a turystyką odpowiedzialną. Jednak w pobliżu tych dwóch terminów, pojawiają się kolejne, które wywołują najczęścej terminologiczny zamęt. Czym więc jest…

Eko-efektywność w turystyce

Eko-efektywność to koncepcja tworzenia większej ilości dóbr i usług, z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów oraz ograniczeniem generowanych w tym procesie odpadów i zanieczyszczeń.   Termin „eko-efektywność” został po raz pierwszy użyty w 1993 roku przez Światową Radę Biznesu na rzecz…

Zasady Odpowiedzialnej Turystyki na podstawie Deklaracji z Kapsztadu

Jednym z ważniejszych dokumentów traktujących o podstawach i zasadach odpowiedzialnej turystyki jest Deklaracja z Kapsztadu. Dokument ten powstał podczas konferencji zorganizowanej w 2002 roku przez Partnerstwo na rzecz Odpowiedzialnej Turystyki oraz Western Cape Tourism, jako wydarzenie poprzedzające Światowy Szczyt na…

Elementy zrównoważonej turystyki

Zrównoważona turystyka oznacza osiąganie wzrostu w sposób nie niszczący istniejącego środowiska naturalnego, a chroniący kulturę, historię, dziedzictwo i osiągnięcia społeczności lokalnych. W ramach tej koncepcji, coraz częściej podkreśla się fakt, że zrównoważone zarządzanie turystyką i jej zasobami przyczyni się do…

Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki

Zainteresowanie zrównoważoną turystyką jest coraz większe: rośnie popyt konsumentów, organizatorzy i pośrednicy w branży turystycznej rozwijają nowe „zielone programy“, rządy tworzą nowe regulacje prawne, które mają na celu wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki w praktyce. Ale co tak właściwie termin „zrównoważona…

Zrównoważona turystyka, czyli co?

W dużym skrócie: zrównoważona turystyka minimalizuje negatywne skutki oddziaływania turystyki w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej i przyrodniczej, a jednocześnie maksymalizuje korzyści z niej płynące w w/w obszarach. Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania turystyki na…