Tag Archive for zrównoważone zarządzanie

Eko-efektywność w turystyce

Eko-efektywność to koncepcja tworzenia większej ilości dóbr i usług, z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów oraz ograniczeniem generowanych w tym procesie odpadów i zanieczyszczeń.   Termin „eko-efektywność” został po raz pierwszy użyty w 1993 roku przez Światową Radę Biznesu na rzecz…

Elementy zrównoważonej turystyki

Zrównoważona turystyka oznacza osiąganie wzrostu w sposób nie niszczący istniejącego środowiska naturalnego, a chroniący kulturę, historię, dziedzictwo i osiągnięcia społeczności lokalnych. W ramach tej koncepcji, coraz częściej podkreśla się fakt, że zrównoważone zarządzanie turystyką i jej zasobami przyczyni się do…